Formandens Hjørne

Korudvalget deler opgaverne for koret mellem sig og deler gerne opgaver ud i resten af koret.