Historie

Historien

Korudveksling

Her er en historisk oversigt over alle de mange dejlige ture vi har været på gennem årene  samt alle de spændende kor og mennesker, vi har mødt.

Nevertheless holder meget af at være på ture, både fordi det styrker sammenholdet internet i koret og fordi vi lærer nye korsangere at kende og ser hvordan man arbejder med at synge korsang andre steder og i andre lande.


Vores ture og som oftes dertilhørende genbesøg har været arrangeret på forskellig vis, men fælles for dem alle har været et stort engagement fra korets medlemmer, der ganske frivilligt har gået ind i rejseudvalget.