Leipzig 2013

Leipzig 2013

ved  Inga Basten


Tove fra ”Nevertheless” kender en korsanger fra Leipzig i Tyskland. Ham og hans kone synger

i koret ”Lehrerkor” i Leipzig – dette bliver starten på en succesfuld korudveksling, hvor vi

besøger tyskerne først (torsdag, d. 6. juni - søndag, d. 9. juni 2013); tyskerne genbesøger så os

i Aarhus et år senere fra d. torsdag, d. 29.maj– søndag, d. 1. juni 2014. Der deltager ca. 50

sangere fra hvert kor.


”Nevertheless” i Leipzig på besøg hos ”Lehrerchor” i begyndelsen af juni 2013


På busturen gennem Tyskland øver vi os lidt på det tyske og hører lidt om byen Leipzig på

forskellig vis. Vi bor på hotel i udkanten af byen, men finder let rundt ved de meget hjertelige

værters hjælp. De har lavet et fint program til os, som både består i sociale- og sangfaglige

tiltag. Vi bliver guidede rundt i byen i mindre private grupper, men vi får også professionelle

guider på.


Officielt får vi en fin modtagelse på byens nye rådhus, hvor vi så også har koncert sammen

med ”Lehrerchor” fredag aften. Der synger vi vores eget lille program med bl.a. nogle nordiske

sange, der bliver meget vel modtaget – mens tyskerne synger deres mere klassisk prægede

korte repertoire. Det store clou ved koncerten den aften er vores fælles opførelse af Niels W.

Gades ”Elverskud” / ”Erlkönigs Tochter”, som begge kor har øvet sig på i måneder hver for sig,

og som så nu bliver opført i fællesskab på tysk! – Dirigenten er Leipzigeren Kristian Sørensen,

som så også har vist sig at være dansker!


Lørdag aften har tyskerne sørget for, at vi er blevet tilmeldt et relativt stort internationalt

korstævne, som løber af stablen i det imponerende bygningsværk ”Völkerschlachtdenkmal” lidt

syd for byen. Fotoet taler vist for sig selv:  - og Margit bliver interviewet til tysk radio!

Fotoet fra Nevertheless´ facebookside, d. 13.juni 2013 af Helle.

”Lehrerchor” fra Leipzig på glædeligt genbesøg i Aarhus i slutningen af april 2014


Nu har vi så helt tjek på det! – Tyskerne er ikke lærere! – kun meget få er det, men det

begyndte en gang i fortiden som et kor af og for lærere; sådan er det ikke mere.

Hos ”Nevertheless” er vi heller ikke et forældre-kor, som vi oprindeligt startede. Men tiden har

vi tjek på: 2014 er vores jubilæumsår, vi bliver 25 år gamle. Det fejres hele året – især her i

slutningen af maj 2014 sammen med tyskerne.


Det fælles sang-værk er denne gang valgt af vores dirigent Helle Kornum, som så også

dirigerer alle ved den store fælles koncert på Godsbanen. Vi synger Bob Chilcotts ” A little

Jazz Mass”. Igen synger hvert kort sit eget – og så det fælles – arrangementet er en stor

succes. Der kommer så mange tilskuere, så at nogle må gå hjem igen. Der er simpelthen ikke

pladser nok! – Vi slutter med en kæmpe fest på Aarhus Katedralskole, der inkluderer et par

folkedanse i skolegården ved Liv og Niels.


I dagene forud har også vi været de meget gæstfri værter: Nogle ”Nevertheless”-ere har haft

tyske gæster privat indkvarterede, andre tyskere boede på hotel. Vi har vist gæsterne byen på

kryds og tværs: midtbyen og domkirken, rådhustårnet, Aros og Den gamle By og havet ved

Moesgaard. En gruppe bagte og smurte sandwicher til aftensmad fredag aften, andre bagte

kager til om eftermiddagen – og Jørgen sørgede for, at det tyske kor kom til at synge deres

fine klassiske repertoire i Musikhusets café fredag eftermiddag efter modtagelsen ved

viceborgmesteren på Aarhus rådhus. – Og Helle holdt der tale på tysk!

Rigtig fint besøg. Der var god synergi over hele linjen!